Til Institutioner 

Bøgerne kan købes via EAN-nummer, send bestillingen, EAN-nummeret samt modtager addressen til min mail.

Billedopskrifterne er velegnet til, at alle med forskellige færdighedsniveauer kan arbejde ligeværdigt sammen om at bage og lave mad.

Man skal lære billedsproget ved at prøve systemet.

Som vejleder, er det let at følge med i de forskellige gruppers arbejdsforløb.

Ved evaluering kan man sammen pege de processer ud, som man vil have fokus på at gøre bedre næste gang. F.eks. tage varme boller ud af ovnen. Det giver et konkret overblik for alle, hvad den enkelte selv kan eller skal have hjælp til.

Billedopskrifterne kan medvirke til at man får lyst til at bage og lave mad. Det ser jo ikke svært ud.

I specialundervisning for de unge, som jeg underviser, har jeg erfaret, at når eleverne får lov at lave samme ret 5 gange i træk kan de i mange tilfælde selvstændigt udfører det den 5. gang.